090-5549888 , 064-2729888 , 032-240382-3

สมัครเรียน

สมัครเรียนผู้เรียนสามารถเลือกตารางเรียนภาคปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยทางโรงเรียนเปิดให้บริการทุกวัน ตารางเรียนภาคปฏิบัติของแต่ละวันมีรอบดังนี้

รอบที่1
06.00-08.00น.
รอบที่2 08.00-10.00น.
รอบที่3 10.00-12.00น.
รอบที่4 13.00-15.00น.
รอบที่5 15.00-17.00น.
รอบที่6 17.00-19.00น.
รอบที่7 19.00-21.00น.

การเรียน ขั้นต่ำผู้เรียนสามารถเรียนได้วันละ 2 ชั่วโมง และมากสุด 4 ชั่วโมงต่อ 1 วัน