090-5549888 , 064-2729888 , 032-240382-3

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ราชบุรี

นโยบาย

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ราชบุรี มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในการอบรมผู้ขับรถมือใหม่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ขับขี่อย่างถูกหลัก ถูกกฎจราจร และมีจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย ภายใต้การกำกับดูแลจากกรมการขนส่งทางบก และกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนสอนขับรถในเครือแอดวานซ์ ก่อตั้งขึ้นจาก ท่านผู้บริหาร ที่มีความรู้ ความสามารถและชำนาญการ ในการให้คำปรึกษา อบรม แก่ท่านด้วยหัวใจการบริการ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จะเห็นได้ว่าจำนวนอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยเรื่อง กฎระเบียบ วินัย มารยาท ขาดความรับผิดชอบ และประสบการณ์ของผู้ใช้รถ ใช้ถนน จากปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารจึงได้จัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถยนต์ภาคเอกชนขึ้น โดยมีสนามฝึกสอนขับรถที่ได้มาตรฐาน รถยนต์ที่ใช้ฝึกสอนใหม่ที่มีความปลอดภัย เพราะจัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับทำการเรียนการสอนโดยเฉพาะตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงศึกษาธิการ

อีกทั้งยังคัดสรรบุคลากรครูฝึกมืออาชีพ มีประสบการณ์ ทั้งชาย หญิง เพื่อสร้างผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ จนสามารถสอบใบขับขี่ และอบรมสอบใบขับขี่ที่สนามได้ โดยมีสถิติผู้สนใจเรียน และสอบใบขับขี่มากกว่า 80% ในครั้งแรก และสอบผ่าน 100% ในการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ด้วยคุณภาพและมาตรฐานดังกล่าวจึงทำให้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนขับรถกับทางโรงเรียนในเครือของเราเป็นจำนวนมาก จนทำให้ต้องขยายสาขาทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด จากจำนวนที่เปิดทำการเรียน การสอน จะเห็นได้ว่า ด้วยศักยภาพ ชื่อเสียง และมาตรฐานที่สะสมมาจนทำให้โรงเรียนในเครือแอดวานซ์ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นจำนวนมาก และสามารถเปิดโรงเรียนได้หลายสาขาตามภาคส่วนภูมิภาค และจังหวัดใหญ่ๆ ในประเทศ จนก่อกำเนิดโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ราชบุรีขึ้น ที่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยสถานที่ตั้งอยู่ตรงข้ามโกลบอลเฮ้าส์ ราชบุรี เพื่ออำนวยความสะดวก สบาย ในอีกทางเลือกหนึ่งของท่าน เราพร้อมแล้วทั้งสถานที่ อันกว้างขวาง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานที่มีมาตรฐาน และบุคลากรทีมงานที่ได้คัดสรร อบรมมารยาท ที่จะให้บริการแก่ท่านด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม กระตือรือร้น พร้อมให้คำปรึกษากับท่าน เพื่อให้ท่านเกิดความประทับใจอย่างสูงสุด “เพราะหัวใจของเรา คือ การบริการ