090-5549888 , 064-2729888 , 032-240382-3

หลักสูตร ADVANCE COURSE

หลักสูตร ADVANCE COURSE

หลักสูตร ADVANCE COURSE เรียนเสริม 10 ชั่วโมง

ราคา 4,000 บาท

คุณสมบัติผู้เรียน

– มี/ไม่มี ใบขับขี่ก็ได้
– สามารถเลือกจำนวนชั่วโมงเรียนได้ ตามความต้องการ
หรือเลือกเรียนชั่วโมงละ 500 บาท
– เปิดสอนทุกวัน 06.00-21.00 น.